X
Dag & nacht bereikbaar via 0313-474909

Lezing Notaris J. Te Lindert over erfrecht

Op maandag 31 oktober 2016 organiseert Uitvaartverzorging Patrimonium een informatieve avond over erfrecht. Notaris mr. J.A. Te Lindert van notariskantoor Te Lindert uit Doesburg zal een uitleg geven over de laatste ontwikkelingen op het gebied van erfrecht en testamenten. Op 1 september jl. de ‘Wet Bescherming erfgenamen tegen schulden’ in werking getreden. Deze tracht erfgenamen die zuiver hebben aanvaard alsnog te beschermen tegen onverwacht opgedoken schulden van de erflater. Een aantal belangrijke voorwaarden daarbij zullen worden besproken. Er zal een update worden gegeven ten aanzien van het huidige Erfrecht en de Erfbelasting, alsmede de huidige stand van zaken betreffende levenstestamenten (volmacht verlening bij leven).

Omdat persoonlijke omstandigheden bij dit alles een grote rol kunnen spelen is het verstandig u goed te laten informeren. Op deze avond is er dan ook gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over deze onderwerpen.

De toegang is gratis en de avond start om 19.30 uur in het uitvaartcentrum Patrimonium, Meipoortstraat 74 te Doesburg. Het uitvaartcentrum is open vanaf 19.00 uur voor een kop koffie. Voor informatie kunt u bellen met telefoonnummer: 0313-474909 of bezoek onze website: www.patrimoniumdoesburg.nl

Geen reactie mogelijk.