X
Dag & nacht bereikbaar via 0313-474909

Lichtjesavond in Doesburg, een prachtige traditie

Afgelopen maandag 1 november  was er in Doesburg ruimte om gezamenlijk verdriet te delen en om de mensen te herdenken, die je hebt verloren.

De Grote-of Martinikerk stond voor iedereen maandagavond open en de opkomst was groot. Er werden mooie passende  hedendaagse liedjes gezongen en gedichten voorgelezen. De aanwezigen waren in de gelegenheid om vooraf aan de herdenking een naam of namen door te geven van mensen die zijn overleden. Al deze namen zijn voorgelezen en voor ieder van hen is een kaarsje aangestoken. Bij het verlaten van de kerk kregen de mensen een witte roos mee en een steentje met daarop een hartje. Het thema van deze herdenking was: Ik heb een steen verlegd…..

 

Lees meer

Uitvaart in tijd van het Coronavirus

In deze tijd, waarin het Coronavirus de wereld nog steeds in zijn greep houdt, zijn uitvaarten anders dan we daarvoor gewend waren. Helaas zijn er een aantal aanpassingen noodzakelijk en houden wij ons aan de RIVM maatregelen.

In onze aula kunnen wij 40 personen plaatsen met 1.5 meter afstand, als een huishouden bij elkaar gaat zitten, kunnen we misschien iets meer mensen plaatsen. In de kleine zaal hebben we ruimte voor we ongeveer 18 mensen.

Mondkapjes zijn verplicht in het uitvaartcentrum voor iedereen die staat of loopt.  Bij gebruik van horeca moeten er vaste zitplaatsen worden gebruikt. Als je zit mag het mondkapje af.

De overheid stelt ons vrij van het gebruik van het coronatoegangsbewijs, de verplichte registratie en gezondheidscheck.

Lees meer
Covd-19

Opbaarkamer Uitvaartcentrum Patrimonium vernieuwd

De afgelopen weken heeft er in het uitvaartcentrum Patrimonium veel bedrijvigheid plaatsgevonden. Naast de normale werkzaamheden zijn een aantal ruimtes in het centrum opgeknapt. Wat meteen opvalt is het glas in de voordeur. Deze is nu transparant ge…

Lees meer

Informatieavond Levenstestament

Informatieavond door notaris over het levenstestament

Op maandag  30 oktober 2017 organiseerde Uitvaartverzorging Patrimonium  een lezing over het levenstestament. Notaris mr. J.A. Te Lindert van notariskantoor Te Lindert uit Doesburg heeft een uitleg gegeven over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het levenstestament.

Lees meer

Lezing Notaris J. Te Lindert over erfrecht

Op maandag 31 oktober 2016 organiseerde Uitvaartverzorging Patrimonium een informatieve avond over erfrecht. Notaris mr. J.A. Te Lindert van notariskantoor Te Lindert uit Doesburg gaf een uitleg over de laatste ontwikkelingen op het gebied van erfrecht en testamenten. Op 1 september jl. de ‘Wet Bescherming erfgenamen tegen schulden’ in werking getreden. Deze tracht erfgenamen die zuiver hebben aanvaard alsnog te beschermen tegen onverwacht opgedoken schulden van de erflater.

Lees meer

Welkom bij Uitvaartverzorging Patrimonium

Uitvaartverzorging Patrimonium BV is ontstaan uit Vereniging Patrimonium. Al meer dan 70 jaar verzorgen wij uitvaarten voor leden en niet leden, ongeacht waar iemand verzekerd is. Wij zijn een uitvaartorganisatie voor iedereen.

Onze medewerkers zijn ervaren en goed opgeleid om mensen in moeilijke tijden bij te staan. Zij voeren hun taken uit zoals de nabestaanden dat wensen. Door de omvang en de achtergrond van onze organisatie is ‘persoonlijke aandacht’ een belangrijk begrip.

De waarden van Patrimonium

  • Persoonlijke aandacht
  • We reiken u de helpende hand
  • Bieden antwoord op uw vragen
  • 24 uur bereikbaar via telefoon 0313-474909
  • Begroting & wilsbeschikking
  • Een uitvaart geheel naar uw eigen wens

Uw verdriet kunnen wij niet wegnemen… maar de zorg omtrent de uitvaart wel