X
Dag & nacht bereikbaar via 0313-474909

Lichtjesavond in Doesburg op vrijdag 1 november

Op vrijdag 1 november branden er lichtjes op de Algemene begraafplaats in Doesburg. Zoals op tal van begraafplaatsen in ons land komen mensen in deze tijd van het jaar bij elkaar om stil te staan bij wie hen in het voorbije jaar of al langer geleden ontvallen zijn.

Het is een oude traditie om begin november stil te staan bij overleden dierbaren. Dit jaar organiseren Uitvaartverzorging Patrimonium en de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg een lichtjesavond op de Algemene begraafplaats in Doesburg.

Voorafgaand aan de lichtjesavond viond een herdenkingsbijeenkomst plaats in de Grote of Martinikerk. Daar werden prachtige teksten voorgedragen en werden liedjes ten gehore gebracht van o.a. Enya, Sineard O’Connor en De Kast.

In dit samenzijn worden de namen genoemd van wie ons het voorbije jaar of misschien ook wel langer geleden ontvallen zijn en wordt een kaars voor hen aangestoken. De herdenkingsbijeenkomst en lichtjesavond is voor iedereen bedoeld, ongeacht de levensovertuiging.

Info:

Nelleke Kempers – info@patrimoniumdoesburg.nl
Chris Kors – chris.kors@gmail.com

 

Lees meer

Informatieavond Levenstestament

Informatieavond door notaris over het levenstestament

Op maandag  30 oktober 2017 organiseerde Uitvaartverzorging Patrimonium  een lezing over het levenstestament. Notaris mr. J.A. Te Lindert van notariskantoor Te Lindert uit Doesburg heeft een uitleg gegeven over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het levenstestament.

Wie behartigt uw belangen als u het zelf niet meer kunt? Deze volmacht moet wel worden geregeld voordat u in de situatie komt dat andere uw zaken regelen. Dit kan grote gevolgen hebben. Vandaar dat het verstandig is u hierover goed te laten informeren. U kunt zo zelf de regie houden en worden de zaken regelt zoals u dat zou wensen.

Het was een informatieve avond waarbij er gelegenheid was tot stellen van vragen.

De avond was bedoeld voor iedereen die meer wil weten over dit onderwerp.

Toegang is gratis

Lees meer

Lezing Notaris J. Te Lindert over erfrecht

Op maandag 31 oktober 2016 organiseerde Uitvaartverzorging Patrimonium een informatieve avond over erfrecht. Notaris mr. J.A. Te Lindert van notariskantoor Te Lindert uit Doesburg gaf een uitleg over de laatste ontwikkelingen op het gebied van erfrecht en testamenten. Op 1 september jl. de ‘Wet Bescherming erfgenamen tegen schulden’ in werking getreden. Deze tracht erfgenamen die zuiver hebben aanvaard alsnog te beschermen tegen onverwacht opgedoken schulden van de erflater. Een aantal belangrijke voorwaarden zijn daarbij besproken. Er is een update gegeven ten aanzien van het huidige Erfrecht en de Erfbelasting, alsmede de huidige stand van zaken betreffende levenstestamenten (volmacht verlening bij leven).

Omdat persoonlijke omstandigheden bij dit alles een grote rol kunnen spelen is het verstandig u goed te laten informeren. Op deze avond was er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond was bedoeld voor iedereen die meer wil weten over deze onderwerpen.

 

Lees meer

Receptie voor Dirk en Dora van Maurik

 Dirk en Dora waren op 9 september 2016 25 jaar in dienst als beheerders echtpaar bij uitvaartverzorging Patrimonium. Ze hebben in 25 jaar erg veel verschillende families mogen begeleiden in moeilijke tijden. Vooral Dirk is voor veel mensen geen onbe…

Lees meer

Informatie avond 23 november 2015

Maandag 23 november 2015 organiseerde uitvaartverzorging Patrimonium een informatie avond voor iedereen die vragen heeft rondom een uitvaart. Men ontving vrijblijvende informatie waarbij alle aspecten aan de orde kwamen zoals vragen: begraven of …

Lees meer

Welkom bij Uitvaartverzorging Patrimonium

Uitvaartverzorging Patrimonium BV is ontstaan uit Vereniging Patrimonium. Al meer dan 70 jaar verzorgen wij uitvaarten voor leden en niet leden, ongeacht waar iemand verzekerd is. Wij zijn een uitvaartorganisatie voor iedereen.

Onze medewerkers zijn ervaren en goed opgeleid om mensen in moeilijke tijden bij te staan. Zij voeren hun taken uit zoals de nabestaanden dat wensen. Door de omvang en de achtergrond van onze organisatie is ‘persoonlijke aandacht’ een belangrijk begrip.

De waarden van Patrimonium

Uw verdriet kunnen wij niet wegnemen… maar de zorg omtrent de uitvaart wel