Uitvaartverzorging Patrimonium vond zijn oorsprong in de ‘Christelijk sociale vereniging PATRIMONIUM’ als afdeling van het landelijk “Nederlandsch Werklieden-Verbond Patrimonium” opgericht op 4 november 1892 om  mensen te ondersteunen in moeilijke tijden. De vereniging hield zich bezig met zaken als kinderarbeid, algemeen kiesrecht en woningnood. Nog steeds staan er in Doesburg woningen gebouwd door Patrimonium. Na de oorlog ging de uitvaartverzorging een grotere rol spelen en begin jaren 70 werd het uitvaartcentrum gekocht.

Dit jaar, 130  jaar later, hebben het bestuur en de leden besloten om de ‘Christelijk sociale vereniging PATRIMONIUM om te zetten naar ‘Stichting Patrimonium Doesburg’.  Afgelopen woensdag 16 november 2022 is daartoe de akte getekend op het notariskantoor Te Lindert in Doesburg.

De organisatie heeft al die tijd niet stilgestaan. De wijze van werken, de ontwikkelingen in uitvaartland  en ook de waarden en normen zijn door de tijd heen veranderd. Met deze omzetting gaat Patrimonium slagvaardig de toekomst tegemoet. Bovendien is het al lang geen voorwaarde meer lid te zijn van Patrimonium om daar een uitvaart te laten verzorgen. Patrimonium verzorgt tegenwoordig uitvaarten voor iedereen, lid of geen lid, waar dan ook verzekerd of onverzekerd en ongeacht religie.

Ook in het nieuwe juridische jasje blijft Patrimonium trouw aan de uitgangspunten van destijds: het verzorgen van respectvolle uitvaarten voor inwoners van Doesburg en omliggende dorpen.

Dat is de missie van het bestuur en de medewerkers naast het streven om Patrimonium als cultureel erfgoed voor Doesburg te bewaren, nu deze organisatie al zo lange tijd in Doesburg bestaat en haar waarde heeft bewezen.

16 november 2022 is de Christelijk Sociale Vereniging Patrimonium overgegaan naar Stichting Patrimonium Doesburg.

Kerk Patrimonium