1. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Getracht is de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks zijn geen rechten aan de vermelde informatie te ontlenen.
  2. Uitvaartverzorging Patrimonium Doesburg nog de webbouwer geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de geboden inhoud. Bij twijfel verzoeken wij u contact op te nemen met ons.
  3. Uitvaartverzorging Patrimonium Doesburg is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op deze website.
  4. De website Uitvaartverzorging Patrimonium Doesburg bevat een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Uitvaartverzorging Patrimonium Doesburg is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te houden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.
  5. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Uitvaartverzorging Patrimonium Doesburg tenzij het uitdrukkelijk anders vermeld staat bij het desbetreffende artikel en/of beeld.