Headlines

Gedragscode uitvaartzorg NARDUS

TWELLO – Op donderdag 6 november 2014 heeft Uitvaartverzorging PATRIMONIUM de Gedragscode uitvaartzorg Nardus uitgereikt gekregen. Dit keurmerk staat garant voor een gedegen en transparante werkwijze. De doelstelling van de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg is het beheersen van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening in de uitvaartbranche.

Gedragscode
De leden van Nardus hebben de wens en zijn in staat om het kwaliteitsniveau van de dienstverlening onderling te waarborgen door het maken van afspraken en deze afspraken ook onderling toetsbaar te maken. Deze set afspraken en het toetsingskader duiden we nader aan als de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg. De gedragscode geldt als ondergrens. Inspanningen van Nardus-leden zijn er op gericht haar klanten kwaliteit te leveren, die verder gaat dan deze ondergrens.

Kaders
De Nardus Gedragscode Uitvaartzorg omvat alle uitvaartverzorgende diensten en werkzaamheden die starten vanaf het moment van een overlijdensmelding tot en met de financiële afwikkeling en de toegezegde diensten met betrekking tot nazorg. Voorfinanciering (uitvaartpolissen, ledenkorting, deposito’s e.d.) en bijeenkomsten gericht op groepen belangstellenden, gericht op uitvaartvoorbereiding en rouwverwerking vallen niet onder deze gedragscode.