Headlines, Overig nieuws

Lezing Notaris J. Te Lindert over erfrecht

Op maandag 31 oktober 2016 organiseerde Uitvaartverzorging Patrimonium een informatieve avond over erfrecht. Notaris mr. J.A. Te Lindert van notariskantoor Te Lindert uit Doesburg gaf een uitleg over de laatste ontwikkelingen op het gebied van erfrecht en testamenten. Op 1 september jl. de ‘Wet Bescherming erfgenamen tegen schulden’ in werking getreden. Deze tracht erfgenamen die zuiver hebben aanvaard alsnog te beschermen tegen onverwacht opgedoken schulden van de erflater. Een aantal belangrijke voorwaarden werden daarbij besproken. Er werd een update gegeven ten aanzien van het huidige Erfrecht en de Erfbelasting, alsmede de huidige stand van zaken betreffende levenstestamenten (volmacht verlening bij leven).

Omdat persoonlijke omstandigheden bij dit alles een grote rol kunnen spelen is het verstandig u goed te laten informeren. Op deze avond was er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond was bedoeld voor iedereen die meer wil weten over deze onderwerpen.