Nieuws

Lichtjesavond in Doesburg op woensdag 1 november

Een traditie voor iedereen die rouw kent, vol eerbied en troost

Op woensdag 1 november branden er lichtjes op de Algemene begraafplaats én op de Rooms Katholieke begraafplaats in Doesburg. Zoals op tal van begraafplaatsen in ons land komen mensen in deze tijd van het jaar bij elkaar om stil te staan bij wie hen in het voorbije jaar of al langer geleden ontvallen zijn.

Het is een oude traditie om begin november stil te staan bij overleden dierbaren. Dit jaar organiseren Uitvaartverzorging Patrimonium, de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg én de Rooms Katholieke kerk een lichtjesavond op de beide begraafplaatsen in Doesburg. Dit alles kan worden georganiseerd in samenwerking met Stichting Kruiswerk Doesburg.

Voorafgaand aan de lichtjesavond vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats in de Grote of Martinikerk. Daarin zullen prachtige teksten worden voorgedragen en worden liedjes ten gehore gebracht van o.a Coldplay (Everglow), Rob de Nijs (Vanaf vandaag) en van Jaap Reesema (grijs). Er is muziek door Wilbert Berendsen.

In dit samenzijn worden de namen genoemd van wie ons het voorbije jaar of misschien ook wel langer geleden ontvallen zijn en wordt een kaars voor hen aangestoken. De herdenkingsbijeenkomst en lichtjesavond is voor iedereen bedoeld, ongeacht de levensovertuiging.

Het samenzijn in de Grote of Martinikerk begint om 19.00 uur. De kerk is open vanaf 18.30 uur. Vandaar gaan we met elkaar op weg naar de begraafplaatsen. Rond de klok van 20.00 uur komen we daar aan en krijgen mensen de gelegenheid om een kaars bij het graf van hun dierbare neer te zetten. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting en is er koffie in het uitvaartcentrum van Patrimonium, tegenover de algemene begraafplaats. Toegang en deelname is gratis

Info:

0313-474909 – info@patrimoniumdoesburg.nl

 

Dit jaar mede mogelijk gemaakt door Stichting Kruiswerk Doesburg