X
Dag & nacht bereikbaar via 0313-474909

Lichtjesavond in Doesburg op vrijdag 1 november

Op vrijdag 1 november branden er lichtjes op de Algemene begraafplaats in Doesburg. Zoals op tal van begraafplaatsen in ons land komen mensen in deze tijd van het jaar bij elkaar om stil te staan bij wie hen in het voorbije jaar of al langer geleden ontvallen zijn.

Het is een oude traditie om begin november stil te staan bij overleden dierbaren. Dit jaar organiseerden Uitvaartverzorging Patrimonium en de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg een lichtjesavond op de Algemene begraafplaats in Doesburg.

Voorafgaand aan de lichtjesavond vond een herdenkingsbijeenkomst plaats in de Grote of Martinikerk. Daar werden prachtige teksten voorgedragen en werden liedjes ten gehore gebracht van o.a. Enya, Sineard O’Connor en De Kast.

In dit samenzijn werden de namen genoemd van wie ons het voorbije jaar of misschien ook wel langer geleden ontvallen zijn en werden kaarsen voor hen aangestoken. De herdenkingsbijeenkomst en lichtjesavond is voor iedereen bedoeld, ongeacht de levensovertuiging.

Info:
Nelleke Kempers – info@patrimoniumdoesburg.nl
Chris Kors – chris.kors@gmail.com