Uitvaartverzorging Patrimonium in Doesburg vindt zijn oorsprong in het Werklieden Verbond PATRIMONIUM. Dit was een landelijke vereniging die zich inzette op het gebied van o.a. woningbouw en later ook uitvaartverzorging. Dit is slechts een greep uit de diverse activiteiten die het Verbond beheerde. Het Verbond heeft een lange geschiedenis die zijn oorsprong vond in het jaar 1892 toen de statuten en het huishoudelijk reglement werden opgesteld.

In 1992 vierde de Christelijk-Sociale Vereniging Patrimonium zijn 100-jarig bestaan. Sinds 1978 worden er uitvaarten verzorgd vanuit het prachtige pand aan de Meipoortstraat 74 in Doesburg.

In 1990 worden de laatste woningen die nog in het bezit waren van de Vereniging verkocht en bestaan de activiteiten van Patrimonium uitsluitend uit het verzorgen van uitvaarten. Het gebouw wordt beheerd door een aulabeheerder. Patrimonium heeft een eigen rouwauto. In 2007 is het gebouw van de binnenkant gerenoveerd. Van de twee opbaarkamers ie één grote gemaakt. Er zijn verschillende eigentijdse aanpassingen gedaan en het volledige interieur is vervangen. In het voorjaar van 2007 heeft de heropening plaatsgevonden.
Patrimonium heeft een samenwerkingsverband met Marjolijne van der Harst en  Joop van de Kraak.  Zij verzorgen en begeleiden de uitvaarten. Zij zijn zeer goed op de hoogte van de plaatselijke gebruiken zoals deze gelden in een kleine stad als Doesburg en voor de omliggende dorpen.

Patrimonium Doesburg hecht veel waarde aan de persoonlijke begeleiding van nabestaanden in de moeilijke dagen na een overlijden. En juist door de kleinschaligheid van onze organisatie kunnen wij aan veel wensen voldoen.