opendag2011-patrimoniumPatrimonium heeft als motto: “Dicht bij u.”  Enerzijds wordt dit ingegeven door het lokale karakter van Patrimonium. We bieden al ruim 115 jaar zonder winstoogmerk onze diensten aan in Doesburg en omgeving. Anderzijds door de manier waarop wij u begeleiden in de moeilijke periode. Patrimonium is voor alle religies toegankelijk.

In de hectische dagen tussen overlijden en uitvaart moeten veel praktische handelingen worden verricht en emotionele beslissingen worden genomen. Door luisteren, het geven van aandacht en tijd en het creëren van rust en ruimte kunnen wij goede voorwaarden scheppen. Stapsgewijs en van dag tot dag bereiden wij alles samen met u voor.

Zo komen wij tot een uniek en persoonlijk afscheid. De wensen van de overledene en van de nabestaanden staan voor ons centraal. Alleen op deze wijze krijgt een afscheid betekenis en wordt de laatste indruk onuitwisbaar. Aandacht en nazorg wordt in ruime mate en naar behoefte gegeven.

 

patriminium-logo