Overig nieuws

Reactie VARA op persverklaring uitvaartorganisaties

Vanochtend hebben de drie uitvaartorganisaties Yarden, Dela en Monuta een persverklaring uitgedaan, waarin ze aankondigen naar de Raad voor de Journalistiek te stappen met een klacht tegen het VARA-programma RAMBAM. Ze stellen dat ze kort na de afgelopen jaarwisseling zijn misleid door de VARA, die het overlijden van een man voor hen in scène had gezet. De VARA wordt beticht van respectloos handelen jegens nabestaanden en het overschrijden van ethische grenzen. Dit is echter een omkering van de feiten.

Zoals blijkt uit VARA’s ‘Kassa’-uitzending en het door de toezichthouder Financiële Markten (AFM) gehouden onderzoek van begin december 2011 zijn het juist de grote uitvaartondernemers (veelal tevens verzekeraars) die hun eigen belangen laten prevaleren boven die van nabestaanden. Het gaat hierbij onder andere om Yarden, Dela en Monuta.

De makers van RAMBAM wilden dit op hun eigen wijze laten zien, zoals die past in de opzet van dit programma. Dit in het belang van nabestaanden, die bij dit in scène gezette sterfgeval in werkelijkheid natuurlijk niet bestonden en daarom ook niet gekwetst konden worden.

Aan het programma-onderwerp wordt nog volop gewerkt. Nu de betrokkenheid van RAMBAM eerder dan gewenst naar buiten is gekomen, zal het item niet op de voorgenomen wijze kunnen worden afgerond. De makers beraden zich nog op de precieze invulling van het onderwerp.

Bron: Uitvaartnieuws.nl